tilbake

Hamnedagane

For: Hamnedagane Festival

Hva: Visuell identitet

Date: 2016 og 2017

Kleppe grendalag er arrangør av Hamnedagane - en minifestival ute på Sotra, Hordaland. Noen aktive dager ved Kleppesjøen der folk i alle aldre kan møtest og dele en felles kulturopplevelse - ett levende kystkultur.

By:Bodin har utviklet visuell identitet med anker rundt kystkultur.

Hamnedagene, en festival på Kleppe i Hordaland.

1/8

Hamnedagane Hamnedagane Hamnedagane Hamnedagane Hamnedagane Hamnedagane Hamnedagane